صفحه 
 از 1800
کد 206
طرف دوم تفاهم‌نامه شهرداری شيراز
تاریخ شروع 1394/4/29
تاریخ خاتمه 1397/4/29
مدت اعتبار 3
توضیح

در راستای تحقق سیاست دستیابی به مدریت کارا,اثر بخش و پایدار در کلان شهر ها و به منظور فراهم نمودن بستر لازم امکان بهره گیری حداکثری از توانمندی های علمی-فنی و حمایت موثر دانشگاه در زمینه های مدریت و توسعه شهری از طریق همفکری و همکاری های علمی،آموزشی،مشاوره ای و پژوهشی بین شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،این تفاهم نامه به امضا می رسد.

واحد مرودشت
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط مهندس علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز
نام و مقام امضا کننده دانشگاه دکتر سید ابراهیم حسینی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت