نسخه چاپی
صفحه 
 از 8
     ردیف‌ها 351 تا 382 از 382
 
کد
نام واحد
نشانی
تلفن
درجه
تاریخ تأسیس
استان
شهر
نشانی وب
382 کوهدشت کوهدشت، بلوار سپاه، روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)، کدپستی 6841766797 0663239001-2 مرکز 1385 27 کوهدشت www.iaukoohdasht.ir azadkoohdasht2005@yahoo.com
383 گالیکش گالیکش، خیابان قندی 01735838080 مرکز 1384 3 گالیکش www.i.ir daneshgahazad_galikesh@yahoo.com
384 گتوند گتوند، شهرک ولیعصر(عج)، میدان ولیعصر(عج)، کدپستی 64551194 06136326263 مرکز 1385 15 گتوند www.iaugotvand.blogfa.com gotvand@iau6.ir
385 گراش گراش، بلوار شهید سعادت 07152450621   1389 19 گراش www.iaugerash.ac.ir garish@iau1.ir
386 گلبهار کیلومتر 35 جاده مشهد-قوچان شهر جدید گلبهار 05826323250 مرکز 1384 13 گلبهار www.i.ir u@w.ir
387 گمیشان گمیشان 01734628138 مرکز 1384 3 گمیشان www.gmniau.ac.ir azad.gomishan@gmail.com
388 گناوه گناوه، چهارراه معلم، خیابان دانشگاه، کدپستی 13411-75319 07733148399 مرکز 1378 9 گناوه www.iau.genaveh.ac.ir azadiau@yahoo.com
389 گوگان گوگان، خیابان سعدی، جنب اداره جهاد کشاورزی، کدپستی 5376157958 04134528441-6 مرکز 1383 2 گوگان www.iaugowgan.ac.ir gowgan.iau83@yahoo.com
390 گیلان غرب گیلان غرب، میدان مقاومت، کیلومتر 2 جاده سومار 08343228006 مرکز 1384 24 گیلان غرب www.iauggh.ac.ir info@iauggh.ac.ir
391 لردگان لردگان، میدان کاروان پیاده، روبروی مخابرات 038334443440 مرکز 1386 11 لردگان www.iaulordegan.ac.ir iaulordegan@yahoo.com
392 لشت نشاو زیبا کنار رشت،لشت نشاو زیبا کنار، سادات محله، خیابان شهید رجایی 01334404111-2 مرکز 1384 26 لشت نشاو زیبا کنار www.lziau.ac.ir info@lziau.ac.ir
393 ماسال ماسال، خیابان ولیعصر(عج)، صندوق -ستی 39183-43816 01344668011 مرکز 1386 26 ماسال www.m.ir masalazad@yahoo.com
394 ماهان ماهان، خیابان امام خمینی(ره)، کوچه26، کدپستی 7631733713 03433778030-4 مرکز 1384 23 ماهان www.i.ir iaumahan@yahoo.com
395 ماهنشان ماهنشان، خیابان شیخ باقر محمدی 0243624145 مرکز 1385 16 ماهنشان www.azad-mahneshan.ir azadmahneshan@yahoo.com
396 محمودآباد مازندران - محمودآباد - کلوده - روبروی شهرک صنعتی تشبندان 0114476401 مرکز 1384 28 محمودآباد www.iaumah.ac.ir iaumah@yahoo.com
397 مهاجران مهاجران،کیلومتر 20 جاده بروجرد-شهر جدید مهاجران، بلوار شهید مفتح، کستی 3991778131 08638626818 مرکز 1386 29 مهاجران www.mohajeraniau.ac.ir info@t.ir
398 مهران مهران، بلوار بسیج، جنب پارک گلها، خیابان شهید اسماعیلی 08428225966 مرکز 1382 8 مهران www.iau_mehran.ir info@h.ir
399 مهربان مهربان، خیابان جمهوری، جنب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 04143123030 مرکز 1383 2 مهربان www.iaumehraban.ac.ir mehraban_iau@yahoo.com
400 مهردشت(دهق) مهردشت، سایت ،آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دهق، کدپستی 8541938785 03142275440-4 مرکز 1390 1 مهردشت(دهق) www.iaudehagh.ac.ir mail@iaudehagh.ac.ir
401 میمند میمند، بلوار امام علی(ع)، کدپستی 45778-74741 07138774848 مرکز 1384 19 میمند www.iaumf.ir iaumeymand@yahoo.com
402 میناب میناب، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده سندرک، کدپستی 37766-79816 07642222216 مرکز 1384 4 میناب www.iauminab.ac.ir iauminab.ac@gmail.com
403 نظرآباد کیلومتر 85 اتوبان تهران-قزوین، علی آباد، خیابان شهید نواب صفوی 02645352959 مرکز 1387 7 نظرآباد www.naiau.ac.ir info@naiau.ac.ir
404 نهاوند نهاوند، کیلومتر 3 جاده بروجرد، کدپستی 33133-651931 08133493970-5 مرکز 1384 30 نهاوند www.nahavandiau.ac.ir nahavandazad@gmail.com
405 نهبندان نهبندان، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی بیمارستان شهید آتشدست، کدپستی 64553-97517 05632626080 مرکز 1387 12 نهبندان www.iauneh.ac.ir nehbandan@iau9.ac.ir
406 نیر نیر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب اداره دارایی، کدپستی 5641913365 04532284449 مرکز 1385 6 نیر www.i.ir nir1167@yahoo.com
407 نیک شهر نیک شهر، سه راهی ایرانشهر-چابهار-نیک شهر 05435225534 مرکز 1384 18 نیک شهر www.nikshahriau.ac.ir nikshahr@ict.iau.ir
408 هرسین هرسین، انتهای بلوار سپاه، میدان طبیعت، جنب ترمینال نورآباد، کدپستی 6731994934 08345122747 مرکز 1384 24 هرسین www.iauharsin.ac.ir iauharsin@gmail.com
410 هشتجین هشتجین 04524822073 مرکز 1384 6 هشتجین www.i.ir hashjin@iauardabil.ac.ir
411 هندیجان هندیجان، هندیجان شمالی، خیابان شهید مطهری، روبروی مسجد امام حسن مجتبی(ع)، کدپستی 63591 06152571070 مرکز 1380 15 هندیجان www.iauhendijan.ac.ir hendijan@iau6.ir
414 قزوین قزوين خيابان دانشگاه - بلوار نخبگان - بلوار پژوهشگران - صندوق پستي 1416-34185 02833665275 جامع 1371 20 قزوين www.qiau.ac.ir sanat@qiau.ac.ir
415 زاهدان خیابان دانشگاه - مجتمع دانشگاه آزاداسلامی واحدزاهدان 05433441600 جامع 1361 18 زاهدان www.iauzah.ac.ir s@v.com
416 کاغذ کنان ضصثثققف   مرکز 1386 2 میانه   a@yahoo.com