نسخه چاپی
صفحه 
 از 10
     ردیف‌ها 351 تا 400 از 468
 
کد
نام واحد
نشانی
تلفن
درجه
تاریخ تأسیس
استان
شهر
نشانی وب
382 کوهدشت کوهدشت، بلوار سپاه، روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)، کدپستی 6841766797 0663239001-2 مرکز 1385 27 کوهدشت www.iaukoohdasht.ir azadkoohdasht2005@yahoo.com
383 گالیکش گالیکش، خیابان قندی 01735838080 مرکز 1384 3 گالیکش www.i.ir daneshgahazad_galikesh@yahoo.com
384 گتوند گتوند، شهرک ولیعصر(عج)، میدان ولیعصر(عج)، کدپستی 64551194 06136326263 مرکز 1385 15 گتوند www.iaugotvand.blogfa.com gotvand@iau6.ir
385 گراش گراش، بلوار شهید سعادت 07152450621   1389 19 گراش www.iaugerash.ac.ir garish@iau1.ir
386 گلبهار کیلومتر 35 جاده مشهد-قوچان شهر جدید گلبهار 05826323250 مرکز 1384 13 گلبهار www.i.ir u@w.ir
387 گمیشان گمیشان 01734628138 مرکز 1384 3 گمیشان www.gmniau.ac.ir azad.gomishan@gmail.com
388 گناوه گناوه، چهارراه معلم، خیابان دانشگاه، کدپستی 13411-75319 07733148399 مرکز 1378 9 گناوه www.iau.genaveh.ac.ir azadiau@yahoo.com
389 گوگان گوگان، خیابان سعدی، جنب اداره جهاد کشاورزی، کدپستی 5376157958 04134528441-6 مرکز 1383 2 گوگان www.iaugowgan.ac.ir gowgan.iau83@yahoo.com
390 گیلان غرب گیلان غرب، میدان مقاومت، کیلومتر 2 جاده سومار 08343228006 مرکز 1384 24 گیلان غرب www.iauggh.ac.ir info@iauggh.ac.ir
391 لردگان لردگان، میدان کاروان پیاده، روبروی مخابرات 038334443440 مرکز 1386 11 لردگان www.iaulordegan.ac.ir iaulordegan@yahoo.com
392 لشت نشاو زیبا کنار رشت،لشت نشاو زیبا کنار، سادات محله، خیابان شهید رجایی 01334404111-2 مرکز 1384 26 لشت نشاو زیبا کنار www.lziau.ac.ir info@lziau.ac.ir
393 ماسال ماسال، خیابان ولیعصر(عج)، صندوق -ستی 39183-43816 01344668011 مرکز 1386 26 ماسال www.m.ir masalazad@yahoo.com
394 ماهان ماهان، خیابان امام خمینی(ره)، کوچه26، کدپستی 7631733713 03433778030-4 مرکز 1384 23 ماهان www.i.ir iaumahan@yahoo.com
395 ماهنشان ماهنشان، خیابان شیخ باقر محمدی 0243624145 مرکز 1385 16 ماهنشان www.azad-mahneshan.ir azadmahneshan@yahoo.com
396 محمودآباد مازندران - محمودآباد - کلوده - روبروی شهرک صنعتی تشبندان 0114476401 مرکز 1384 28 محمودآباد www.iaumah.ac.ir iaumah@yahoo.com
397 مهاجران مهاجران،کیلومتر 20 جاده بروجرد-شهر جدید مهاجران، بلوار شهید مفتح، کستی 3991778131 08638626818 مرکز 1386 29 مهاجران www.mohajeraniau.ac.ir info@t.ir
398 مهران مهران، بلوار بسیج، جنب پارک گلها، خیابان شهید اسماعیلی 08428225966 مرکز 1382 8 مهران www.iau_mehran.ir info@h.ir
399 مهربان مهربان، خیابان جمهوری، جنب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 04143123030 مرکز 1383 2 مهربان www.iaumehraban.ac.ir mehraban_iau@yahoo.com
400 مهردشت(دهق) مهردشت، سایت ،آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دهق، کدپستی 8541938785 03142275440-4 مرکز 1390 1 مهردشت(دهق) www.iaudehagh.ac.ir mail@iaudehagh.ac.ir
401 میمند میمند، بلوار امام علی(ع)، کدپستی 45778-74741 07138774848 مرکز 1384 19 میمند www.iaumf.ir iaumeymand@yahoo.com
402 میناب میناب، بلوار دانشگاه، کیلومتر 6 جاده سندرک، کدپستی 37766-79816 07642222216 مرکز 1384 4 میناب www.iauminab.ac.ir iauminab.ac@gmail.com
403 نظرآباد کیلومتر 85 اتوبان تهران-قزوین، علی آباد، خیابان شهید نواب صفوی 02645352959 مرکز 1387 7 نظرآباد www.naiau.ac.ir info@naiau.ac.ir
404 نهاوند نهاوند، کیلومتر 3 جاده بروجرد، کدپستی 33133-651931 08133493970-5 مرکز 1384 30 نهاوند www.nahavandiau.ac.ir nahavandazad@gmail.com
405 نهبندان نهبندان، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی بیمارستان شهید آتشدست، کدپستی 64553-97517 05632626080 مرکز 1387 12 نهبندان www.iauneh.ac.ir nehbandan@iau9.ac.ir
406 نیر نیر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب اداره دارایی، کدپستی 5641913365 04532284449 مرکز 1385 6 نیر www.i.ir nir1167@yahoo.com
407 نیک شهر نیک شهر، سه راهی ایرانشهر-چابهار-نیک شهر 05435225534 مرکز 1384 18 نیک شهر www.nikshahriau.ac.ir nikshahr@ict.iau.ir
408 هرسین هرسین، انتهای بلوار سپاه، میدان طبیعت، جنب ترمینال نورآباد، کدپستی 6731994934 08345122747 مرکز 1384 24 هرسین www.iauharsin.ac.ir iauharsin@gmail.com
410 هشتجین هشتجین 04524822073 مرکز 1384 6 هشتجین www.i.ir hashjin@iauardabil.ac.ir
411 هندیجان هندیجان، هندیجان شمالی، خیابان شهید مطهری، روبروی مسجد امام حسن مجتبی(ع)، کدپستی 63591 06152571070 مرکز 1380 15 هندیجان www.iauhendijan.ac.ir hendijan@iau6.ir
414 قزوین قزوين خيابان دانشگاه - بلوار نخبگان - بلوار پژوهشگران - صندوق پستي 1416-34185 02833665275 جامع 1371 20 قزوين www.qiau.ac.ir sanat@qiau.ac.ir
415 زاهدان خیابان دانشگاه - مجتمع دانشگاه آزاداسلامی واحدزاهدان 05433441600 جامع 1361 18 زاهدان www.iauzah.ac.ir s@v.com
416 کاغذ کنان ضصثثققف   مرکز 1386 2 میانه   a@yahoo.com
417 مرکز تحقیقات انرژی علی‌آباد کتول علی‌اباد کتول     1392 3 علی‌اباد کتول   hh@hh.com
418 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه کرمانشاه – میدان فردوسی – انتهای شهرک متخصصین – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی امام خمینی (ره) - کدپستی 6718997551 0833-7243181 جامع 1367 24 کرمانشاه iauksh.ac.ir Info@iauksh.ac.ir
419 مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین تولید غذای سالم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ورامین ، میدان رازی ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا (پردیس ورامین) ، مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم 02136229075 جامع 1394 10 ورامین 0 hhhhh@gg.com
420 مرکز تحقیقاتی رباتیک و فناوری های نرم واحد تبریز تبریز- جاده تهران- ضلع شرقی اتوبان پاسداران- مجتمع شماره 1 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 04131966200 جامع 1361 2 تبریز www.iaut.ac.ir info@iaut.ac.ir
421 مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی واحد تبریز جاده تهران، ضلع شرقي اتوبان پاسداران- مجتمع شماره 1دانشگاه آزاد اسلامي 041-31966200 جامع 1361 2 تبريز http://www.iaut.ac.ir/ info@iaut.ac.ir
422 مرکز تحقیقاتی نانو فناوری صنعتی واحد تبریز تبریز- ضلع شرقی اتوبان پاسداران - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 041331966200 جامع 1361 2 تبریز http://www.iaut.ac.ir/ inrc.iaut@gmail.com
423 مرکز تحقیقاتی تخصصی سیستم های ترمز واحد ایلخچی استان آذربايجان شرقي - شهرستان ايلخچي - خيابان امام (ره) - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي. 04133417778 کوچک 1395 2 ايلخچي 0 info@iauil.ac.ir
424 ميانه ميانه، جاده ترانزيت، بلوار شهداي زينبيه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه 04152229377 بسیار بزرگ 1372 2 ميانه www.m-iau.ac.ir nas.nazari@gmail.com
425 مرکز تحقیقاتی مواد واحد نجف آباد 0 0 جامع 0 1 0 0 hhhhh@gg.com
426 مرکز تحقیقاتی مِه داده واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد- بلوار دانشگاه- نجف آباد- اصفهان 09131146936 جامع 1395 1 نجف اباد http://bigdata.iaun.ac.ir nadimi@ieee.org
427 واحد نجف آباد صفهان- نجف آباد- دانشگاه ازاد سلامي واحد نجف آباد 03142292929 جامع 1364 1 نجف آباد http://www.iaun.ac.ir info@iaun.ac.ir
428 مرکز تحقیقاتی پژوهشهای بالینی واحد نجف آباد 0 0 جامع 0 1 0 0 hhhhh@gg.com
429 مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند واحد نجف آباد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، ضلع غربی دانشگاه 03142293050 جامع 1395 1 نجف آباد microgrid.iaun.ac.ir microgrid@iaun.ac.ir
430 مرکز تحقیقاتی محیط زیست انسانی و توسعه پایدار واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم پایه، مرکز تحقیقاتی محیط زیست انسانی و توسعه پایدار 03142292089 جامع 1395 1 نجف آباد http://hesd.iaun.ac.ir info@hesd.iaun.ac.ir
431 مرکز تحقیقاتی پردازش دیجیتال و بینایی ماشین واحد نجف آباد اصفهان- نجف آباد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 03142292628 جامع 1395 1 نجف آباد http://dpc.iaun.ac.ir/MachineVisionField hhhhh@gg.com
432 مرکز تحقیقاتی افق های نوین معماری و شهرسازی واحد نجف آباد 0 0 جامع 0 1 0 0 hhhhh@gg.com
433 مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین ساخت و تولید واحد نجف آباد نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد، مرکزتحقیقات فناوریهای نوین ساخت و تولید 09133126045 جامع 1364 1 نجف آباد   mmtrc.iaun@gmail.com
434 مرکز تحقیقاتی گردشگری واحد نجف آباد اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، مرکز تحقیقات گردشگری 03142292112 جامع 1364 1 نجف آباد www.iaun.ac.ir trciaun@gmail.com