نسخه چاپی
صفحه 
 از 10
     ردیف‌ها 451 تا 484 از 484
 
کد
نام واحد
نشانی
تلفن
درجه
تاریخ تأسیس
استان
شهر
نشانی وب
485 مرکز تحقیقاتی روانشناسی واحد ارومیه 0 0 جامع 0 5 0 0 hhhhh@gg.com
486 مرکز تحقیقاتی مایکروویو و آنتن واحد ارومیه 0 0 جامع 0 5 0 0 hhhhh@gg.com
487 مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی واحد اردبیل اردبیل چهار راه حافظ 04531745512 جامع 1364 6 اردبیل http://www.iauardabil.ac.ir info@iauardabil.ac.ir
488 مرکز تحقیقاتی مهندسی مواد پیشرفته واحد کرج 0 0 جامع 0 7 0 0 hhhhh@gg.com
489 مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت نفت واحد امیدیه 0 0 بسیار بزرگ 0 15 0 0 hhhhh@gg.com
490 مرکز تحقیقاتی سلامت الکترونیک ÷ایش اطلاعات و آمار واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
491 مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت نفت واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
492 مرکز تحقیقاتی تغذیه و صنایع غذایی واحد عروم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
493 مرکز تحقیقاتی مدیریت و بهره وری واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
494 مرکز تحقیقاتی هسته ای کاربردی واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
495 مرکز تحقیقاتی امنیت و سایبری واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
496 مرکز تحقیقاتی هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
497 مرکز تحقیقاتی کشاورزی سربندان واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
498 مرکز تحقیقاتی ÷پوهش و توسعه مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
499 مرکز تحقیقاتی پیشرفته فناوری های نوین مهندسی برق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر 1 جامع 1396 10 تهران   h@dd.com
500 مرکز تحقیقاتی بیماری های متابولیک و اختلالات دامی واحد علوم و تحقیقاتی 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
501 مرکز تحقیقاتی مهندسی در ÷زشکی و بیولوپی واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
502 مرکز تحقیقاتی علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
503 مرکز تحقیقاتی حقوق واحد تهران مرکزی 1 1 جامع 1396 10 تهران legalcenter.iauctb.ac.ir legalresearchcenter@gmail.com
504 مرکز تحقیقاتی زبان انگلیسی واحد تهران جنوب تهران- خیابان دارآباد - خیابان سبکرو - بن بست قیدی - پلاک 3 - واحد 13 26153314 جامع 1395 10 تهران www.elrc.azad.ac.ir amohseny1328@gmail.com
505 مرکز تحقیقاتی ارتباطات و رسانه واحد تهران مرکزی 1 1 جامع 1 10 تهران 1 h@dd.com
506 مرکز تحقیقاتی اقتصاد خلاق واحد تهران غرب 1 1 بسیار بزرگ 1 10 تهران 1 h@dd.com
507 مرکز تحقیقاتی صنعت و سلامت واحد تهران غرب 1 1 بسیار بزرگ 1 10 تهران 1 h@dd.com
508 مرکز تحقیقاتی سوئ مصرف مواد و اختلالات رفتاری واحد اسلامشهر اسلام شهر- خیابان صیاد شیرازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر- مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و اختلالات رفتاری 56360468 بسیار بزرگ 95710 10 اسلام شهر http://soae.iiau.ac.ir/fa h@dd.com
509 مرکز تحقیقاتی کشت های تلفیقی واحد اسلامشهر اسلام شهر- خیابان صیاد شیرازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر- مرکز تحقیقات کشت های تلفیقی 56360468 بسیار بزرگ 95710 10 اسلام شهر http://kesht.iiau.ac.ir/fa h@dd.com
510 مرکز تحقیقاتی نساجی واحد یادگار امام کیلومتر 7 اتوبان تهران قم، روبروی مرقد مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری 55229360 بسیار بزرگ 1 10 1 http://textile-research.iausr.ac.ir/fa h@dd.com
511 مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی تهران-اشرفی اصفهانی-بالاتراز میدان پونک-بلوار امام حسن-داشکده فنی مهندسی 44600021 جامع 1361 10 تهران www.iauctb.ac.ir mail@iauctb.ac.ir
512 مرکز تحقیقاتی فناوری نانو واحد تهران جنوب تهران- میدان فردوسی- خیابان فردوسی - خیابان شهید تقوی- دانشکده هنر و معماری طبقه منفی یک 66341439 جامع 1392 10 تهران NRC.azad.ac.ir maleknia.nrc@azad.ac.ir
513 مرکز تحقیقاتی زیست محیطی واحد اسلامشهر اسلام شهر- خیابان صیاد شیرازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر- مرکز تحقیقات زیست محیطی 56360468 بسیار بزرگ 94101 10 اسلام شهر http://esrc.iiau.ac.ir/fa h@dd.com
514 مرکز تحقیقاتی اکوفیزیو لوژی واحد یادگار امام 1 1 جامع 1   تهران 1 h@dd.com
515 مرکز تحقیقاتی آمایش سرزمین واحد یادگار امام 1 1 جامع 1 10 1 1 h@dd.com
516 مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی شهر قدس 1 1 جامع 1 10 1 1 h@dd.com
517 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب میدان دارآباد، کوچه سبکرو، بن بست قیدی، پلاک 3، واحد 11 26154369 جامع 1389 10 تهران http://rcmose.azad.ac.ir/fa rcmose@azad.ac.ir
518 مرکز تحقیقاتی ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی واحد تهران جنوب تهران - دارآباد- میدان شهدای دارآباد خیابان سبکرو- بن بست قیدی- پلاک 3 ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 26153581 جامع 1389 10 تهران crplm@azad.ac.ir s_mousavisirjani@azad.ac.ir