نسخه چاپی
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 1 از 1
 
کد
نام واحد
نشانی
تلفن
درجه
تاریخ تأسیس
استان
شهر
نشانی وب
429 مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند واحد نجف آباد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، ضلع غربی دانشگاه 03142293050 جامع 1395 1 نجف آباد microgrid.iaun.ac.ir microgrid@iaun.ac.ir