صفحه 
 از 382
کد 20
نام واحد همدان
نشانی همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی 15743-65181
تلفن 08134494000-15
درجه جامع
تاریخ تأسیس 13
استان 30
شهر همدان
نشانی وب www.iauh.ac.ir
رایانامه iauh@iauh.ac.ir